PDA (Pathological Demand Avoidance - Pathologische Vraagvermijding) wordt algemeen beschouwd als een profiel binnen het autisme spectrum. Het betreft het vermijden van alledaagse eisen en het gebruik van 'sociale' strategieën als onderdeel van deze vermijding.

Een PDA profiel van autisme betekent dat:

1. Individuen kenmerken van autisme delen, namelijk:
  • 'aanhoudende problemen met sociale communicatie en interactie' en 'beperkte en repetitieve gedragspatronen, activiteiten of interesses'
  •  vaak een andere zintuiglijke ervaring met betrekking tot het zicht, geur, smaak, aanraking, gehoor en interne gewaarwordingen zoals honger of dorst

2. EN veel van de belangrijkste kenmerken van een PDA profiel hebben:
  • weerstand bieden bij en vermijden van de gewone eisen van het leven
  • sociale strategieën gebruiken als onderdeel van het vermijden
  • komen sociaal over (bv. oogcontact maken) maar dit maskeert onderliggende verschillen/problemen in sociale interactie en communicatie
  • ervaren intense emoties en stemmingswisselingen
  •  zijn comfortabel in rollenspel, doen-alsof spel en fantasiespel 
  •  hebben een intense focus, vaak gericht op andere mensen (echt of fictie)
  •  hebben behoefte aan controle, vaak gedreven door angst of een automatische 'threat response'
  •  conventionele benaderingen in opvoeding, onderwijs of ondersteuning zijn niet effectief

Meer informatie vind je in de brochure van PDA.