Heel wat mensen vragen zich af hoe ze aan een diagnose van PDA raken.
Dat is helaas een heuse zoektocht.
Zoals eerder vermeld wordt, is het PDA profiel een onderdeel van autisme. In de DSM-5 (de laatste editie van de 'bijbel' van de diagnoses) wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende types van ASS. Hierdoor is een officiële diagnose volgens de DSM-5 niet mogelijk. Hulpverleners kunnen wel de officiële diagnose ASS vaststellen en hierbij aanvullen dat het om het type PDA gaat. Dit is toch belangrijk aangezien de aanpak van PDA verschillend is van het klassieke autisme.
Waar kan je terecht? Dat is helaas ook niet zo eenvoudig. PDA is nog vrij onbekend bij hulpverleners. Er zijn wel bepaalde plaatsen waar PDA bekend is, maar er zijn lange wachtlijsten. Zoek je toch een plaats in je buurt? Vraag het dan zeker in onze facebookgroep.